O nas

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad pacjentami przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Bezpłatne świadczenia w ramach umowy z NFZ:

 • realizowane są w warunkach domowych,
 • obejmują świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zakresem obejmują pielęgniarską opiekę długoterminową domową.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to:

 • świadczenia pielęgniarskie;
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • świadczenia opiekuńcze w tym przygotowanie Pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością; edukacja zdrowotna Pacjenta oraz członków jego rodziny;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji Pacjenta w domu; udzielanie indywidualnych porad pielęgniarskich; współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, i innymi organizacjami.

Kontakt

607-937-299

Rejestracja i informacja pod powyższym numerem telefonu.


Dostępność usług: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.


Adresy placówek:

 • ul. Wesoła 11, 07-410 Ostrołęka,
 • ul. Mazowiecka 63, 06-300 Przasnysz.

Pozostałe dane: fax: (29) 766-88-85, adres strony internetowej: www.curatio.com.pl, adres email:nzoz.curatio@wp.pl, numer rachunku bankowego (mBank): 69 1140 2004 0000 3402 6505 4820.

Kierownik placówek: Danuta Kwiatkowska.

Znajdź nas

Error: The map ID (1) does not exist

Napisz do nas

Pielęgniarska Opieka Domowa